Formularz rejestracji nowego użytkownika
Dane użytkownika
Imię
Nazwisko
Telefon komórkowy
W ramach wprowadzenia uwierzytelniana dwuskładnikowego, konieczne jest podanie numeru telefonukomórkowego.
Email
Dokumenty rejestrowe wnioskodawcy
Wybierz plik
Brak
Pełnomocnictwo
Wybierz plik
Brak
Dane firmy
Nazwa
Adres
Kod pocztowy
Miejscowość
NIP
REGON
Kategorie zakupowe
Brak
Telefon
Email
Oświadczenia
Oświadczam, iż zapoznałam/-em się i akceptuję Instrukcję Użytkownika Portalu Strefy Oferenta PERN S.A. zamieszczoną na stronie https://platformazakupowa.pern.plInstrukcja Użytkownika Portalu Strefy Oferenta PERN S.A. – czytaj
Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z informacją o Administratorze i prawach osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora zamieszczoną poniżej oraz w pkt. 7 Instrukcji Użytkownika Portalu Strefy Oferenta PERN S.A.
Wyszukiwarka kategorii zakupowych
Numer Nazwa Wybierz