Postępowania zakupowe
Numer sprawyNazwa postępowaniaTermin składania ofert
PZ/PERN/20/0576Modernizacja pompowni estrów w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej2021-01-29
PZ/PERN/20/05791) Remont zabezpieczenia antykorozyjnego dachu zbiornika paliwowego nr 27 w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach (dalej jako „Zadanie nr 1”) 2) Remont zbiornika nr 8 o pojemności V - 5000 m3 w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach (dalej jako „Zadanie nr 2”)2021-01-18
PZ/PERN/20/0578Remont zbiorników magazynowych podziemnych nr 11, 15, 16 w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach2021-01-18
PZ/PERN/20/0581Modernizacja wyspy nalewczej nr 1 samoobsługowego frontu autocysternowego w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej2021-01-25
PZ/PERN/20/0570Remont kapitalny pomp wirowych w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach2021-01-18
PZ/PERN/20/05641. Remont budynku telemetrii SW1 Parzeń. R.005.21.78.01 (Zadanie 1), 2. Remont budynku telemetrii SW2 Płomiany. R.005.21.78.02 (Zadanie 2), 3. Remont budynku telemetrii SW3 Krępa. R.005.21.78.03 (Zadanie 3), 4. Remont budynku telemetrii SW4 Nasiegniewo. R.005.21.78.04 (Zadanie 4), 5. Remont budynku telemetrii SW6 Kawka. R.005.21.78.05 (Zadanie 5), 6. Remont budynku telemetrii SB4 Straszewo. R.005.21.78.06 (Zadanie 6), 7. Remont budynku telemetrii SB6 Murzynno. R.005.21.78.07 (Zadanie 7), - Roboty budowlane. Plan Remontów 2021. 2021-01-21
PZ/PERN/20/0599„Zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników podziemnych nr 22, 23 i 24 w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu”2021-01-18
PZ/PERN/20/0586Remont zbiornika nr 10 w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym2021-01-22
PZ/PERN/20/0606REMONT BETONOWEGO ODSTOJNIKA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DESZCZOWO-PRZEMYSŁOWYCH NA TERENIE BAZY PALIW W STRZEMIESZYCACH2021-01-20
PZ/PERN/20/0615Remont oczyszczalni biologicznej – roboty budowlane. Plan Remontów na rok 2021. (Element PSP: R.014.20.85.01) 2021-01-25
PZ/PERN/20/0613Roboty budowlane na terenie Bazy Paliw nr 21 w Dębogórzu, w ramach Zadania nr 1: Remont betonowych studni obsługowych rurociągów lub/ i Zadania nr 2: Przebudowa ogrodzenia na stalowe panelowe2021-01-20
PZ/PERN/20/0609Remont rurociągu DN400 w m. Szczudłów 65.422,6-65.423,7 km (Odcinek Finalny Płock - Koluszki)2021-01-20
PZ/PERN/20/0620Modernizacja drugiego dna zbiornika nr 10 o pojemności 500 m3 w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu2021-01-27
PZ/PERN/20/0611Remont zbiorników magazynowych nr 1-6 w Bazie Paliw nr 13 w Zawadówce2021-01-25
PZ/PERN/20/0565Wykonywanie w latach 2021 – 2023 r. przeglądów okresowych, konserwacji, napraw awaryjnych obwodów pierwotnych i obwodów wtórnych na rozdzielni 110/6 kV Adamowo w Bazie Adamowo PERN 2021-01-20
PZ/PERN/20/0595Remont rurociągu DN400 w m. Przemysłów 56.863,5-56.874,8 km (Odcinek Finalny Płock - Koluszki)2021-01-21
PZ/PERN/20/0621Remont silnika oktanowego CFR F1/F2 w laboratorium Bazy Paliw nr 3 w Boronowie2021-01-22
PZ/PERN/20/0604Remont rurociągów IV grupy zbiornikowej w BP112021-01-27
PZ/PERN/20/0629Przebudowa systemu kanalizacji ścieków bytowych w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej2021-01-28
PZ/PERN/20/0631Remont estakady kontroli wagonów na międzytorzu torów 26 i 27 w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej2021-01-27
PZ/PERN/20/0617Remont rurociągu DN500 na długości 215 m między 18.245 a 18.460 w m. Piotrowo (OZ Kleczew - Tarnowo Podgórne.2021-01-25
PZ/PERN/21/0003Zabudowa pompy wspomagającej resztkowanie tankowca na części A w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu2021-02-02
PZ/PERN/20/0623Geodezyjny zestaw pomiarowy.2021-01-20
PZ/PERN/20/0618Zakup frezarki kruszącej do ciągnika.2021-01-25
PZ/PERN/21/0014ROBOTY REMONTOWE (ZEWNĘTRZNE) BUDYNKU STACJI TRAFO NA TERENIE BAZY PALIW W MAŁASZEWICZACH2021-01-29
PZ/PERN/21/0012Przebudowa estakady frontu rozładunkowego poprzez zainstalowanie systemu przeciwupadkowego na stanowiskach NO toru normalnego2021-02-05
PZ/PERN/21/0013ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZEBUDOWY SYSTEMU ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW BYTOWYCH Z BUDYNKU OPERATORÓW NA TERENIE BAZY PALIW W REJOWCU2021-01-29
PZ/PERN/21/0008Remont przekroczenia rurociągów na rzece Samica (Odcinek Kleczew - Tarnowo)2021-02-04
PZ/PERN/21/0006Remont przekroczenia rurociągów na rzece Cybina (Odcinek Kleczew - Tarnowo)2021-02-09