Postępowania zakupowe
Numer sprawyNazwa postępowaniaTermin składania ofert
PZ/PERN/21/0828WYKONANIE SCHODÓW STALOWYCH NA ZBIORNIKI MAGAZYNOWE NA TERENIE BAZY PALIW W KOLUSZKACH2021-08-16
PZ/PERN/21/0868Budowa parkingu i podjazdu dla cystern drogowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz przebudową sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu 2021-08-10
PZ/PERN/21/0859Modernizacja rurociągu obejściowego DN 300 w Bazie Paliw Nr 1 - Stacja Finalna Nr 2.2021-08-18
PZ/PERN/21/0867Przebudowa zbiorników 16 i 17 o pojemności 1000 m3 każdy w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej - Nadzór inwestorski.2021-08-04
PZ/PERN/21/0814Urządzenie mobilne do pomiaru gęstości paliw.2021-08-03
PZ/PERN/21/0854Serwis infrastruktury kolejowej na terenie bocznic kolejowych Baz Paliw PERN S.A. wraz z dzierżawioną infrastrukturą2021-08-04
PZ/PERN/21/0878„Budowa centralnej dyspozytorni na części B w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu”2021-08-16
PZ/PERN/21/0880Zabezpieczenie wypłycenia rurociągu na rzece Widawka (szer. 8 m) w m. Zalesiczki (75+633) PSP: R.002.20.78.282021-08-18
PZ/PERN/21/0884Wymiana bramy wjazdowej wraz z modernizacją wjazdu na teren Bazy Miszewko Strzałkowskie od strony Płocka2021-08-24
PZ/PERN/21/0885„Modernizacja kabli instalacji sterowania i sygnalizacji, zasilania i łączności między SR zbiornika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a rozdzielniami przyzbiornikowymi R1, R2, R3/4 i krosowni w budynku Dyspozytorni Parku Zbiornikowego w BP nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej”. 2021-08-16