Postępowania zakupowe
Numer sprawyNazwa postępowaniaTermin składania ofertAkcje
PZ/PERN/23/02271) Remont pomieszczenia operatorni i klatki BMS 2) Remont łazienki na parterze Budynku Operatorni SF12023-06-06
PZ/PERN/23/0175Włącznie parametrów rozdzielni elektrycznych i nowego agregatu do systemu SCADA BP012023-06-12
PZ/PERN/23/0268Weryfikacja dokumentacji projektowej (zakup podstawowy) oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego (prawo opcji) zb. 3x50 m3 BP212023-06-14
PZ/PERN/23/0284Remont tacy frontu autocysternowego w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu – etap I remontu2023-06-16
PZ/PERN/23/0275Remont przejścia rurociągów przez rzekę Liwiec k/Węgrowa2023-06-16
PZ/PERN/23/0287Modernizacja systemu kanalizacji odprowadzania wód opadowych i roztopowych na części „B” Bazy Paliw nr 21 w Dębogórzu.2023-06-15
PZ/PERN/23/0267Budowa rurociągu w celu połączenia zbiorników 29-32 z rurociągiem R48 DN 1000 na Parku Zbiornikowym nr 6 w BMS2023-06-09
PZ/PERN/23/0230Odnowienie Wsparcia informatycznego dla Enterprise Project Management2023-06-06
PZ/PERN/23/0288Przebudowa 16 stanowisk rozładunku kolejowego w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie.2023-06-09
PZ/PERN/23/0272Doposażenie stanowisk nalewczych cystern drogowych w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu2023-06-07
PZ/PERN/23/0282System rozliczania energii elektrycznej dla automatyzacji procesów alokacji danych, raportowania i analityki2023-06-07
PZ/PERN/23/0252Świadczenie usług serwisowania ekspresów do kawy.2023-06-12
PZ/PERN/23/0262Dobór 6 zasuw klinowych DN700 z przeznaczeniem na ropę naftową wraz z napędami elektrycznymi. Zakup i dostawa dwóch zasuw BMS2023-06-07
PZ/PERN/23/0289„Budowa Stacji Ochrony Katodowej SOK 500 Tarnowo Podgórne”.2023-06-19
PZ/PERN/23/0295Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Bazie Paliw nr 19 w Grabownie Wielkim 2023-06-20
PZ/PERN/23/0300Zadanie 1 : „Budowa instalacji OPB w BP9 w Woli Rzędzińskiej” Zadanie 2: „Budowa instalacji OPB w BP10 w Kawicach"2023-06-15
PZ/PERN/23/0285Montaż gęstościomierza bezinwazyjnego na rurociągu pomorskim, na stacji zasuw SZ01 Gozdowo przed Bazą Miszewko Strzałkowskie.2023-06-15
PZ/PERN/23/0286Dostawa, montaż i konfiguracja dysków IBM.2023-06-15
PZ/PERN/23/0299Likwidacja 5 zbiorników podziemnych o pojemności 250 m3 każdy wraz z rurociągami technologicznymi DN 150 w Bazie Paliw nr 172023-06-19