Postępowania zakupowe
Numer sprawyNazwa postępowaniaTermin składania ofertNazwa obiektuAkcje
PZ/PERN/23/0394„Modernizacja przeciągarek wagonów w torach nr 45,46, 47 i 49 w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu".2023-10-16
PZ/PERN/23/0404Przebudowa zasilania serwerowni Bazy Paliw nr 03 2023-10-02
PZ/PERN/23/0398Umowa ramowa na dostawę materiałów ściernych2023-09-28Baza Miszewko Strzałkowskie
PZ/PERN/23/0410Urządzenie do osiowania maszyn2023-09-27Baza Miszewko Strzałkowskie
PZ/PERN/23/0402Przystosowanie nitek rezerwowych do możliwości wykonywania czyszczenia oraz inspekcji tłokami - I Etap projekt2023-10-05Trasa Rurociągu Odcinka Pomorskiego
PZ/PERN/23/0426Kompletne uszczelnienie mechaniczne do pompy 6UHD22023-09-29Baza Miszewko Strzałkowskie
PZ/PERN/23/0431Wymiana uszczelnienia dachu pływającego i uszczelnienia prowadnicy zbiornika nr 6, V=5 000 m3 w BP9 w Woli Rzędzińskiej2023-09-27Baza Paliw nr 9 Wola Rzędzińska
PZ/PERN/23/0414Odbiór, transport i zagospodarowanie zgodnie z posiadanymi decyzjami odpadu 190813* z Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu.2023-09-29Baza Paliw nr 4 Rejowiec
PZ/PERN/23/0430„Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach”2023-10-05
PZ/PERN/23/0376Wdrożenie systemu automatyki klasy DCS i systemu bezpieczeństwa ESD na stacjach pomp Odcinka Północnego.2023-10-16Pompownie: SC-2 Rypin, SP-2 Łasin, SP-1 Pelplin
PZ/PERN/23/0412Odnowienie Wsparcia informatycznego dla Enterprise Project Management2023-10-03
PZ/PERN/23/0428Wymiana silnika pompy PL 2 o mocy 3000 kW w SP2 Łasin.2023-10-11Stacja SP-2 Łasin
PZ/PERN/23/0441Leasing operacyjny z pełną obsługą serwisową 31 sztuk samochodów dla Spółek z GK PERN2023-10-05Budynek Zarządu w Płocku , Budynek Zarządu w Płocku , Budynek Zarządu w Płocku , Budynek Zarządu w Płocku , Budynek Zarządu w Płocku
PZ/PERN/23/0423Modernizacja systemu sygnalizacji przestrzeni miedzypłaszczowej zbiornika dodatków 35/36/37/38 w Bazie Paliw nr 052023-10-05Baza Paliw nr 5 Emilianów
PZ/PERN/23/0399Badania BMD MPM wskazanych przez zamawiającego miejsc na rurociągu zachodnim PERN S.A.2023-09-29
PZ/PERN/23/0435Wykonanie badań archeologicznych, wyprzedzających inwestycję budowy zbiorników magazynowych 3x50 tys. m3 w BP21 w Dębogórzu2023-10-12Baza Paliw nr 21 Dębogórze
PZ/PERN/23/0432Zakup rur do transportu ropy naftowej i paliw2023-10-06Baza Miszewko Strzałkowskie, Baza Miszewko Strzałkowskie, Baza Miszewko Strzałkowskie, Baza Miszewko Strzałkowskie
PZ/PERN/23/0436Zakup i dostawa samochodu dostawczego w zabudowe brygadowej.2023-10-06Baza Paliw nr 5 Emilianów
PZ/PERN/23/0411Włączenie parametrów rozdzielni elektrycznych i nowego agregatu do systemu SCADA BP012023-10-10Baza Paliw nr 1 Koluszki