Postępowania zakupowe
Numer sprawyNazwa postępowaniaTermin składania ofertAkcje
PZ/PERN/22/1688Przebudowa istniejącej instalacji Odzysku Par Benzyn w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej i nr 10 w Kawicach.2023-02-14
PZ/PERN/22/1730„Remont infrastruktury kolejowej Bocznicy Bazy Paliw nr 21 w Dębogórzu”2023-02-08
PZ/PERN/22/1747„Wykonanie przewiertów metodą HDD na I i II nitce pod rzeką Bugo-Narew”.2023-02-06
PZ/PERN/22/1760Prace projektowe, nadzór autorski: budowa zbiorników 3x50 tys. m3 w BP nr 21 w Dębogórzu.2023-02-07
PZ/PERN/22/1765Montaż przepływomierza na wyjściu rurociągu pomorskiego z Bazy Gdańsk2023-02-03
PZ/PERN/22/1764„Dostosowanie zbiornika nr 2 do magazynowania B95 w BP05”2023-02-03
PZ/PERN/22/1791Dostawa i montaż klimatyzatora w wykonaniu Ex w budynku magazynu próbek naftowych w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu2023-01-31
PZ/PERN/22/1789„Wymiana napędów zasuw na trasie Działu Zachodniego”.2023-02-10
PZ/PERN/22/1776Rozbudowa Nalewni Bramowej w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu2023-02-14
PZ/PERN/22/1691Remont i modernizacja zbiorników ropy na rok 2023.2023-01-31
PZ/PERN/22/1801„Modernizacja sieci napowietrznej w Bazie Paliw nr 13 w Zawadówce”2023-02-01
PZ/PERN/23/0001Modernizacja rozdzielni 110 kV i rozdzielnicy 0,4 kV w SW-1 Zawady - roboty budowlane.2023-02-15
PZ/PERN/22/1784Likwidacja rurociągów resztkowych na zbiornikach od 7 do 13 w Bazie2023-02-01
PZ/PERN/23/0016Wymiana pakietów szybowych w elewacji szklanej oraz w dachu szklanym Budynku Zarządu Płock2023-01-31
PZ/PERN/23/0006Remont budynku centralnej pompowni w Bazie Paliw nr 13 w Zawadówce2023-02-02
PZ/PERN/23/0013Odnowienie Wsparcia informatycznego dla Enterprise Project Management2023-02-01
PZ/PERN/23/0002Modernizacja zbiornika nr 13 V=1000m3 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawnych w BP9 w Woli Rzędzińskiej2023-02-03
PZ/PERN/23/0021„Remont infrastruktury kolejowej w BP nr 5 w Emilianowie”2023-02-03
PZ/PERN/23/0003Rozbudowa pojemności pod estry w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu.2023-02-01
PZ/PERN/23/0025„Remont łapaczki dwukomorowej poziomej oczyszczalni ścieków w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy ” 2023-02-07
PZ/PERN/23/0023Odbiór odpadów o kodach 150202* i 160708* z obiektów PERN S.A Działu Centralnego2023-01-31
PZ/PERN/23/0022"Remont wiaty obudowanej w BP nr 11 w Zamku Bierzgłowskim"2023-02-02
PZ/PERN/22/1822Remont rurociągu DN800 na długości ok. 70 m w m. Koszwały 9,37479-9,43948 (Gdańsk - Pelplin)2023-02-07
PZ/PERN/23/0014Remont wagi kolejowej w BP07 w Trzebieży2023-02-06
PZ/PERN/22/1780Zabudowa zbiornika dwupłaszczowego o pojemności 1,25m3 w BMS2023-02-06
PZ/PERN/23/0026Remont pompowni centralnej paliw w Bazie Paliw nr 15 w Narewce – etap III2023-02-08
PZ/PERN/23/0007Wymiana 3 szt zaworów zaporowych kołnierzowych wraz z napędami na odpowietrzeniu agregatów pompowych w SZ-1 Kleczew2023-02-17
PZ/PERN/23/0018Likwidacja nieużytkowanych budynków w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.2023-02-06
PZ/PERN/23/0027Remont budynku procesowego hermetyzacji w BP32023-02-07
PZ/PERN/23/0028Remont poszycia dachowego budynku numer 12 w BP052023-02-14
PZ/PERN/23/0031Remont dachu na budynku magazynowym w BP12023-02-06
PZ/PERN/23/0010Naprawa budynków i budowli oraz innych uszkodzeń na terenie TNG2023-02-13
PZ/PERN/23/0019Dobór oraz zakup wraz z dostawą 9 sztuk napędów elektrycznych do zasuw: nr 1,2,3,4,5,6,7 zbiornika nr 11 oraz R2 Z119,R2 Z1212023-02-07
PZ/PERN/22/1774Likwidacja nieużywanego rurociągu R10A DN800 na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie2023-02-13
PZ/PERN/23/0033„Remont pomieszczeń socjalnych w budynku warsztatów w Bazie w Miszewku Strzałkowskim”2023-02-08
PZ/PERN/22/1786Remont przejścia drogowego 134,783 km rurociągu w m. Aleksandria I2023-02-15
PZ/PERN/23/0039„Remont zbiornika ppoż. w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu”2023-02-09
PZ/PERN/23/0043Remont bram awaryjnych w BP 82023-02-14
PZ/PERN/23/0030Zakup pojazdów elektrycznych osobowo-bagażowych.2023-02-07
PZ/PERN/23/0044Remont izolacji ścian budynku administracyjnego w BP62023-02-10
PZ/PERN/23/0045Remont dachu budynku rozdzielni elektrycznej PST 1 w Bazie w Miszewku Strzałkowskim2023-02-10