Postępowania zakupowe
Numer sprawyNazwa postępowaniaTermin składania ofert
PZ/PERN/21/0955Budowa wagi kolejowej wraz z infrastrukturą kolejową w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach – wykonawstwo2022-02-01
PZ/PERN/21/1032Modernizacja zbiornika retencyjno-osadowego na Oczyszczalni w Bazie Miszewko Strzałkowskie2022-01-27
PZ/PERN/21/1005Przeniesienie stanowiska do ćwiczeń przeciwpożarowych oraz rozbudowa placu punktu przyjęcia sił i środków w BMS (I.22.012) 2022-01-21
PZ/PERN/21/1027Zakup i instalacja zbiornika przecieków V-20 na WOR w Bazie Adamowo2022-02-08
PZ/PERN/21/1030Montaż zbiornika przecieków pompowni I nitki w SZ-1 Kleczew.2022-01-24
PZ/PERN/21/1057Remont rurociągów sieci przeciwpożarowej zbiornika nr 24 w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach2022-01-24
PZ/PERN/21/1091Remont armatury zbiornikowej w BP11 w Zamku Bierzgłowskim2022-01-20
PZ/PERN/21/1083Remont szczelnej tacy oraz obwałowania II grupy zbiornikowej w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach2022-01-19
PZ/PERN/21/1084Budowa stanowiska poboru próbek SF-12022-01-24
PZ/PERN/21/1072Budowa miejsc postojowych dla autocystern oraz parkingu dla samochodów osobowych w BP52022-01-21
PZ/PERN/21/1043Wykonanie antykorozji rurociągów na przejściu typu ziemia – powietrze w SW-2 Orzechowo. 2022-01-19
PZ/PERN/21/1024Zakup zasuwy DN300 w ramach zadania „Remont/wymiana zasuwy płytowej Z-89, DN300-wyjście z komory nadania czyszczaka”2022-01-21
PZ/PERN/21/1055Budowa dodatkowego punktu pomiaru ciśnienia na rurociągu Koluszki-Boronów2022-01-25
PZ/PERN/21/1081Zabudowa wyłączników ppoż. prądu w Budynku Operatorni BP i Pompowni ppoż.w Bazie Miszewko St wraz z przebud. układu zasilania2022-01-25
PZ/PERN/21/1039Modernizacja układu zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia r-gu wejściowego II n. w Bazie Miszewko Strzałkowskie2022-01-21
PZ/PERN/21/1041Modernizacja układu zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia dla filtrów ropy Pompowni Parków w Bazie Miszewko Strzałkowskie2022-01-20
PZ/PERN/21/1106Remont poletek hydrobotanicznych na oczyszczalni przemysłowej w BP1 w Koluszkach2022-01-25
PZ/PERN/21/1082Reorganizacja ruchu autocystern oraz budowa budynku obsługi kierowców w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach2022-01-31
PZ/PERN/21/1103PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ NA TERENIE BAZY PALIW W STRZEMIESZYCACH2022-01-25
PZ/PERN/21/1040Remont 7 komór zasuw I nitki rurociągu w SZ-1 Kleczew2022-01-20
PZ/PERN/21/1042Remont przejścia rurociągu DN600 przez rzekę Kamionkę w m. Siemiatycze2022-01-20
PZ/PERN/21/1004Z1 - Zakup kontenera dla BP1; Z2 - Zakup kontenera dla BP6; Z3 - Zakup 2 kontenerów dla BP18; Z4 - Zakup kontenera dla BP212022-01-28
PZ/PERN/21/1033Remont przejścia rurociągu DN600 przez rzekę Moszczona k. Siemiatycz na odcinku Baza Adamowo– ST2 Zawady2022-01-20
PZ/PERN/21/1116Remont rurociągu DN250 w Bazie Paliw nr 13 w Zawadówce2022-01-28
PZ/PERN/21/1093Odbiór odpadów o kodzie 150202* i 160708* z Działu Centralnego w roku 20222022-01-20
PZ/PERN/21/1048Montaż wyłączników SACE HA1/zc w rozdzielni 6 kV ST-3 w Bazie Miszewko Strzałkowskie, typ rozdzielni: UNIVER C.2022-01-28
PZ/PERN/21/1108Modernizacja budynku operatorni I nitki w Bazie Miszewko Strzałkowskie2022-01-26
PZ/PERN/21/1113Remont infrastruktury kolejowej bocznicy w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu2022-01-28
PZ/PERN/21/1105Modernizacja naw. torowej - dostosowanie infrastr. kolej. do zwiększonego nacisku osi na szynę do 22,5 t/oś w BP 4 w Rejowcu2022-01-29
PZ/PERN/21/1112Przebudowa rurociągu DN500 na długości ok. 1250 w m. Żółwieniec 93.813-95.055 (Góry - Kleczew) – projekt.2022-01-25
PZ/PERN/21/1128IKS Solino udrożnienie infrastruktury PERN. Etap II - modernizacja pompowni ropy naftowej SC1 Góry.2022-01-28
PZ/PERN/21/1120Budowa rurociągu łączącego studnię odpływową z otokiem BP 01 w Koluszkach2022-02-10
PZ/PERN/21/1109Remont pomp i filtrów w Bazie Paliw Nr 6 w Skarżysku2022-01-20
PZ/PERN/21/1073Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bazie Paliw Nr 4 w Rejowcu2022-02-01
PZ/PERN/21/1089Zakup samochodu ciężarowego- ciągnika siodłowego2022-01-21
PZ/PERN/21/1126Modernizacja systemu wentylacji w laboratorium w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach2022-02-04
PZ/PERN/21/0995Zabudowa 2 szt. zasuw odcinających na rurociągach kanalizacji przemysłowo-deszczowej w Bazie Paliw nr 19 w Grabownie Wielkim2022-01-28
PZ/PERN/21/1122Budowa instalacji odwodnienia obudów zbiorników nr 1,2,3,8,14 w Bazie Paliw nr 8 w Jastrowiu2022-01-26
PZ/PERN/21/1087Wymiana sterowników nalewu Accuload II na sterowniki nalewu Accuload III na nalewni cystern kolejowych w Bazie Paliw nr 222022-01-26
PZ/PERN/21/1127Remont zbiornika przeciwpożarowego o pojemności V = 300 m3 w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie2022-02-04
PZ/PERN/22/0001Wykonanie prac remontowych (w tym antykorozyjnych) w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach i Bazie Paliw nr 3 w Boronowie2022-02-04
PZ/PERN/21/1124REMONT ZAWILGOCONYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU POMPOWNI WRAZ Z JEGO DRENAŻEM OPASKOWYM (BAZA PALIW W EMILIANOWIE)2022-01-25
PZ/PERN/22/0002Modernizacja sieci hydrantowej - montaż 24 szt. hydrantów DN100 w Bazie Miszewko Strzałkowskie2022-01-27
PZ/PERN/21/1125Zakup przenośnej nagrzewnicy ATEX.2022-01-20
PZ/PERN/21/1085Zakup wsparcia dla systemu CAS2022-01-20
PZ/PERN/21/1076Serwis eksploatacyjny – w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r. – klimatyzatorów zamontowanych w obiektach PERN S.A.2022-01-25
PZ/PERN/21/1099Chłodnica oleju I nitki w SZ-1 Kleczew 2022-02-11
PZ/PERN/21/1121Likwidacja trzech wypłyceń rurociągu w miejscowości Radziechowice II2022-02-02
PZ/PERN/21/1036Modernizacja nawierzchni torowej do 22,5 t/oś w BP10 w Kawicach - ETAP 22022-02-07
PZ/PERN/21/1067Zakup wraz z dostawą trzech terenowych, pożarniczych samochodów operacyjnych 4x4 2022-01-27
PZ/PERN/21/1096Budowa rurociągów przepinkowych DN 600 między I i II nitka na stacjach zasuw 150 Węgrów i SZ151 Krypy. I.22.0472022-01-31
PZ/PERN/22/1132Antykorozja rurociągów technologicznych, armatury i podestów obsługowych na węźle pomiarowo-rozdzielczym w BP4 w Rejowcu2022-02-01
PZ/PERN/21/1061„Modernizacja rozdzielni 110 kV, rozdzielnicy 6 kV i rozdzielnicy 0,4 kV w SW-2 Orzechowo”. PSP: I.10.002 – roboty budowlane.2022-02-07
PZ/PERN/22/0007Remont studzienek rewizyjnych na rurociągu ścieków oczyszczonych i wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w BP 4 w Rejowcu2022-02-04
PZ/PERN/22/1137Remont odpływów liniowych placu manewrowego nalewni autocysternowej w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach2022-01-31
PZ/PERN/22/1130Budowa rurociągu na III grupę zbiornikową w Bazie Paliw nr 8 w Jastrowiu2022-01-31
PZ/PERN/22/1162Świadczenie usług sprzątania 2022-01-31
PZ/PERN/22/1152„Remont opasek i tac przy zbiornikach nr 37 i 38 w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu”2022-02-02
PZ/PERN/21/1133Remont rurociągu DN250 w m. Draganie Stare (Płock - Mościska) - km 7.1862022-02-01