Postępowania zakupowe
Numer sprawyNazwa postępowaniaTermin składania ofert
PZ/PERN/19/0173Rozbudowa pojemności pod estry w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach2020-02-26
PZ/PERN/19/0174Rozbudowa pojemności pod estry w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie2020-02-26
PZ/PERN/19/0244Przebudowa układu hydraulicznego pompowni ropy I Nitki połączonej z modernizacją układu ssawnego w Bazie Miszewko Strzałkowskie - Roboty budowlane. (Plan Inwestycyji na 2020 rok, PSP: I-16/036)2020-03-12
PZ/PERN/19/0220ADAPTACJA BUDYNKU NA CENTRALNĄ DYSPOZYTORNIĘ BP 1 W KOLUSZKACH2020-03-11
PZ/PERN/19/0218Reorganizacja ruchu autocystern w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach2020-03-10
PZ/PERN/19/0194Remont instalacji centralnego smarowania: 1) Remont instalacji centralnego smarowania II pompowni w SZ-2 Tarnowo Podgórne; 2) Remont instalacji centralnego smarowania I pompowni w SZ-2 Tarnowo Podgórne2020-02-27
PZ/PERN/19/0239Zabezpieczenie antykorozyjne płaszczy zbiorników nr 13, 14 w Bazie Paliw nr 7 w Trzebieży.2020-02-27
PZ/PERN/19/0256Łączność UKF dla ZSP w Gdańsku i w Adamowie2020-02-28
PZ/PERN/19/0246Budowa stojącego zbiornika ppoż. V=2000 m3 w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu2020-02-28
PZ/PERN/19/0273Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przewiertu HDD rurociągu paliw DN250 wraz z likwidacją nitki rezerwowej i odcinka nitki głównej DN250 na odcinku Płock – Mościska w m. Sochaczew w ramach zadania pn.:„Przewiert HDD na odc. Płock-Mościska w m. Sochaczew” (M-20/026). Plan Modernizacji na rok 2020.2020-03-10
PZ/PERN/19/0158Zwiększenie możliwości załadunkowych na nalewni cystern kolejowych w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu.2020-02-28
PZ/PERN/19/0230Modernizacja pompowni przeciwpożarowej w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach.2020-02-26
PZ/PERN/19/02491) Remont kanału technologicznego pompowni II nitki w ERZL; 2) Remont elewacji budynku administracyjnego i malowanie pomieszczeń wewnętrznych budynku2020-03-12
PZ/PERN/19/0178Remont poletek osadowych oczyszczalni ścieków w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.2020-02-27
PZ/PERN/19/0106Uszczelnienie stanowiska tankownia lokomotywy w BP32020-03-06
PZ/PERN/19/0149odbiór odpadów o kodach 150202* i 160708* z obiektów PERN S.A.2020-03-09
PZ/PERN/19/0221„Modernizacja rozdzielni SN 15/0,4kV w Bazie Paliw nr 7 w Trzebieży „2020-03-02
PZ/PERN/19/0150„Wymiana baterii kondensatorów na hybrydowy kompensator mocy biernej w Bazie Paliw nr 19 w Grabownie Wielkim”2020-02-26
PZ/PERN/19/0237Modernizacja oczyszczalni przemysłowo – bytowej w SW-2 Orzechowo – roboty budowlane. Plan Inwestycji 2020. M-18/031 2020-03-06
PZ/PERN/19/0227Adaptacja pomieszczeń w budynku E na punkt laboratoryjny w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu.2020-02-27
PZ/PERN/20/0044Naprawa P4 ciągnika szynowo-drogowego w Bazie Paliw nr 15 w Narewce2020-03-05
PZ/PERN/19/0208Zabezpieczenie antykorozyjne dachów pływających zbiorników nr 29 i 30 wraz z przygotowaniem zbiorników do rewizji wewnętrznej UDT w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.2020-02-26
PZ/PERN/20/0058Likwidacja wypłycenia rurociągu w miejscowości Aleksandria I. Element PSP: R-20/030.2020-02-26
PZ/PERN/20/0062„Remont tac żelbetowych i pól zbiorników magazynowych w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie”2020-02-27
PZ/PERN/19/0242„Zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników podziemnych nr 25, 26 i 27 w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu”2020-02-26
PZ/PERN/20/0004„Budowa centralnej dyspozytorni na części B w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu” 2020-02-28
PZ/PERN/19/0147Obsługa techniczna oraz naprawy ciągników szynowo-drogowych typu C120 w zakresie urządzeń kolejowych.2020-02-27
PZ/PERN/20/0064„Remont budynku bramowej nalewni kolejowej w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach”2020-02-27
PZ/PERN/19/0274Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przewiertu HDD rurociągu paliw DN250 wraz z likwidacją nitki rezerwowej i odcinka nitki głównej DN250 na odcinku Mościska-Emilianów w m. Nieporęt. „Przewiert HDD na odc. Mościska-Emilianów w m. Nieporęt” (EL. PSP: M-20/023). Plan modernizacyjny na 2020 rok2020-02-26
PZ/PERN/20/0066Naprawa dachu w budynku warsztatu na terenie Bazy Adamowo – roboty budowlane w ramach zadania: Naprawa dachu w budynku warsztatu. Plan Remontów 2020. Priorytet 3. PSP: R-20/069 2020-03-04
PZ/PERN/19/0275Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przewiertu HDD rurociągu paliw DN 250 wraz z likwidacją nitki rezerwowej oraz części nitki głównej DN 250 na odcinku Nowa Wieś Wielka – Rejowiec pod rzeką Noteć pomiędzy SZK-2 Pturek i SZK-3 Młodocin. Element PSP: M-20/0242020-02-27
PZ/PERN/20/0017INSTALACJA WENTYLACJI W BUDYNKU SOCJALNYM W BAZIE PALIW NR 3 W BORONOWIE2020-03-05
PZ/PERN/20/0026Remont oczyszczalni biologicznej i poletek osadowych.2020-02-27
PZ/PERN/19/0241Montaż kabla zasilającego Stację Zasuw SZ12 Ciepłe ; PSP : M-20/0282020-03-02
PZ/PERN/19/0260„Remont drabin i świetlików zbiorników podziemnych 7, 10, 12, 13, 14, 17, 21” w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.2020-02-28
PZ/PERN/20/0068Wymiana rurociągu DN400 pod drogą nr 577 w m. Czyżew na Odcinku Płock – Koluszki. Element PSP: R.002.20.78.24 2020-03-04
PZ/PERN/20/0072„Usunięcie betonowej tacy etylizatorni w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie”2020-02-27
PZ/PERN/20/0057Wymiana rurociągu paliwowego DN400 pod drogą nr 575 na Odcinku Płock – Koluszki. Element PSP : R-20/051.2020-03-09
PZ/PERN/20/0050„Zabezpieczenie antykorozyjne dna przestrzeni między płaszczowej zbiornika nr 21 w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie”2020-02-28
PZ/PERN/20/0025Wymiana osprzętu w kioskach multimedialnych2020-02-28
PZ/PERN/19/0188Przebudowa istniejących dróg ppoż. w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach2020-03-04
PZ/PERN/19/0269Wymiana agregatów pompowych wody, wodnego roztworu środka pianotwórczego i środka pianotwórczego w pompowni przeciwpożarowej w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej2020-03-02
PZ/PERN/19/0240Zadanie nr 1: Remont przejścia rurociągu DN800 przez rzekę w m. Wichulec km 92+220: R-20/026 Zadanie nr 2: Remont przejścia rurociągu DN800 przez rzekę Osa w m. Adamowo/Szarnoś km 113+980: R-20/0252020-02-28
PZ/PERN/19/0086Zabezpieczenie połączeń skręcanych rurociągów przed wydostaniem się produktów do środowiska gruntowego w BP 212020-02-28
PZ/PERN/19/0167Remont rurociągów III i IV grupy zbiorników w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach2020-02-27
PZ/PERN/20/00061. Remont dachu budynku rozdzielni elektrycznej 6kV i dachu budynku agregatu prądotwórczego na terenie Bazy Adamowo – roboty budowlane w ramach zadania: Remont dachu budynku rozdzielni elektrycznej 6kV i budynku agregatu prądotwórczego. Plan Remontów 2020. Priorytet 2. R-20/073 (I Część Zakupu), 2. Remont dachów budynków rozdzielni elektrycznych na terenie Bazy Adamowo – roboty budowlane w ramach zadania: Remont dachów budynków rozdzielni elektrycznych. Plan Remontów 2020. Priorytet 2. R-20/072 (II Część Zakupu) 2020-03-06
PZ/PERN/20/0045Wymiana wegla aktywnego oraz glikolu w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie2020-02-28
PZ/PERN/19/0270Modernizacja systemu monitoringu przecieków w zbiornikach nr 1, 2, 4 w Bazie Paliw nr 14 w Strzemieszycach2020-02-28
PZ/PERN/19/0253Wymiana rurociągów technologicznych na odcinku od pompowni centralnej do II grupy zbiornikowej w Bazie Paliw nr 1 Koluszkach.2020-03-03
PZ/PERN/19/0236Zwiększenie wydajności dystrybucji oleju napędowego ON B7 w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.2020-03-05
PZ/PERN/20/0043Wymiana sterowników nalewu Accuload II na nalewni cystern kolejowych w2020-03-02
PZ/PERN/20/0019Wykonanie systemu zdalnego sterowania zasuwami węzła wyjściowego III nitki do PKN ORLEN na odcinku centrum”. Plan inwestycji na 2019 i lata następne, PSP: I-14/0192020-03-06
PZ/PERN/19/0264Zakup i instalacja UPS dla Baz Paliw2020-03-03
PZ/PERN/20/0059„Zadanie nr 1 – Antykorozja płaszcza zewnętrznego zbiornika nr 9 w BP nr 8 w Jastrowiu, Zadanie nr 2 – Antykorozja zaworów oddechowych na I grupie zbiornikowej w BP nr 20 w Ugoszczy”.2020-03-04
PZ/PERN/19/0175Naprawa okresowa na 4 poziomie utrzymania P4 lokomotywy TEM2 nr 206 z Bazy Paliw nr 22 w Małaszewiczach2020-02-27
PZ/PERN/19/0212Remont/antykorozja rurociągów armatury i urządzeń technologicznych oraz tacy betonowej pompowni centralnej w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach.2020-03-03
PZ/PERN/20/0027Remont rurociągów technologicznych naziemnych międzyobiektowych DN 200 w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym2020-03-03
PZ/PERN/20/0013Automatyzacja procesu załadunku cystern drogowych poprzez zmianę sposobu nalewu z odgórnego na oddolny stanowiska załadunkowego nr 32 w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.2020-03-05
PZ/PERN/19/0155Montaż wyłączników ppoż. na obiektach budowlanych w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej2020-02-28
PZ/PERN/19/0276Budowa ogrodzenia do kontenerów telekomunikacyjnych w Bielinku i Kazankach 2020-03-04
PZ/PERN/20/0049Remont instalacji technologicznej studni rozdzielczej w polu zbiornikowym w Bazie Paliw nr 15 w Narewce. 2020-02-28
PZ/PERN/20/0011Remont przejścia przez rzekę Rządzę k/Radzymina PSP: R-20/0082020-02-26
PZ/PERN/20/0041Budowa kabla światłowodowego na odcinku Baza Gdańsk - TNG2020-03-04
PZ/PERN/20/0097Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych i wycen nieruchomości.2020-02-28
PZ/PERN/20/0032Dostarczenie usługi operatorskiej IP Transit 400Mb/s w Emilianowie z usługą ochrony przed atakami DDoS oraz opracowanie i wdrożenie koncepcji redundancji łączy internetowych zapewniającej nieprzerwany dostęp do Internetu w lokalizacjach Płock i Emilianów.2020-02-27
PZ/PERN/19/0262"Remont izolacji dachu na zbiornikach podziemnych nr 11, 12 o pojemności 2000 m3 w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy"2020-02-28
PZ/PERN/19/0233„Modernizacja systemu monitoringu przestrzeni między-dennej zbiorników nr 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach”2020-02-28
PZ/PERN/20/0065Budowa nowego masowego frontu rozładunkowego kolejowego wraz z torami postojowymi w BP2 w Nowej Wsi Wielkiej. – etap projektowania2020-03-06
PZ/PERN/19/0169Przebudowa układów pomiarowych energii elektrycznej z przystosowaniem do wymogów TPA w bazach paliw oraz rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu zdalnej transmisji ENERGIA®4.2020-03-26
PZ/PERN/20/0056Budowa kabla światłowodowego na odcinku SZ Wymyśle - BP Boronów2020-03-09
PZ/PERN/19/0102Rozbudowa uszczelnienia frontu kolejowego w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym2020-03-06
PZ/PERN/20/0034Modernizacja kotłów C.O. w Bazie Paliw nr 19 w Grabownie Wielkim2020-03-04
PZ/PERN/19/0203Modernizacja oczyszczalni ścieków deszczowych Bazy Paliw 22 w Małaszewiczach - projekt.2020-03-13
PZ/PERN/20/0120„Modernizacja pompowni przeładunkowej i rozdzielni elektrycznej R3 w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu”2020-03-06
PZ/PERN/19/0152Modernizacja instalacji gazów laboratoryjnych w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie.2020-03-09
PZ/PERN/19/0259Opracowanie koncepcji przebudowy pomieszczeń budynku nr 1 na potrzeby laboratorium oraz przebudowy pomieszczeń budynku nr 13 na potrzeby biurowe w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie.2020-03-11
PZ/PERN/19/0222Modernizacja samoobsługowego frontu autocysternowego w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie.2020-03-06
PZ/PERN/20/0035Budowa wagi kolejowej trzypomostowej w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej2020-03-06
PZ/PERN/19/0204Wymiana akumulatorów w budynku operatorni- SC-1 Góry2020-03-09
PZ/PERN/20/0078Likwidacja wypłycenia rurociągu w miejscowości Łochynia – opuszczenie rurociągu. Element PSP: R-20/0292020-03-02
PZ/PERN/20/0076Zadanie nr 1 "Remont zbiornika nr 08 w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach" Zadanie nr 2 "Remont zbiornika nr 09 w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach" Zadanie nr 3 ”Remont zbiornika nr 10 w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach” 2020-03-10
PZ/PERN/20/0146„Zakup mieszadeł bocznych do zbiorników magazynowych”2020-03-06
PZ/PERN/19/0184Likwidacja istniejącego i zakup nowego trzykomorowego zbiornika resztkowego do zlewek produktów laboratoryjnych w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej2020-03-10
PZ/PERN/19/0088Budowa nowego odcinka rurociągu technologicznego na III grupę zbiornikową w Bazie Paliw nr 8 w Jastrowiu – dokumentacja projektowa2020-03-09
PZ/PERN/20/0163Zakup motopompy szlamowej.2020-02-28
PZ/PERN/20/0054„Remont dachu (pokrycia dachowego), obróbek blacharskich, konstrukcji stalowych oraz elewacji budynków: magazyn techniczny i mistrzówka w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej”2020-03-10
PZ/PERN/20/0083Wymiana Rurociągu DN250 pod drogą w m. Boryszewo/Stróżewko km 9392-9413 (SF1 Płock - Mościska). Element PSP: R-20/0542020-03-09
PZ/PERN/20/0075Modernizacja bocznicy kolejowej Bazy Paliw nr 21 w Dębogórzu, w celu podniesienia dopuszczalnych nacisków osiowych do 22,5 tony na oś.2020-03-13
PZ/PERN/19/0160Przebudowa zbiornika retencyjno-osadowego oczyszczalni ścieków w Bazie PERN S.A. w Miszewku Strzałkowskim.2020-03-11
PZ/PERN/19/0211Remont kapitalny pomp wirowych w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach2020-03-16
PZ/PERN/20/0073„Dezinwestycje w Bazie Paliw nr 8 w Jastrowiu z podziałem na 6 części”2020-03-11
PZ/PERN/20/0147„Dezinwestycje w Bazie Paliw nr 19 w Grabownie Wielkim z podziałem na 4 części”2020-03-10
PZ/PERN/20/0102Zakup wirnika typ D o wymiarach FI 435x64 do Agregatu pompowego typ NG500/450/100 o nr tech. PL22 n inw. 4410 000 387, Nr fabryczny 4581925 Stacji Pomp SW3 Łupowo. 2020-03-09
PZ/PERN/20/0040Budowa wagi samochodowej oraz systemu zdalnego ważenia w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach2020-03-12
PZ/PERN/19/0265Wykonanie pomiarów terenowych wraz z wykonaniem opracowania - analizy technicznej stopnia agresywności korozyjnej gruntu.2020-03-11
PZ/PERN/20/0008Remont rurociągu DN800 w m. Koszwały 9.475-9.536 km (Baza Gdańsk - Pelplin). R-20/028 2020-03-16
PZ/PERN/20/0152Dostawa, montaż/wymiana napędów i zasuw rurociągach technologicznych w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu.2020-03-27
PZ/PERN/20/0166Zieleń tłuszczowa - SOLVENT GREEN 32020-03-14
PZ/PERN/20/0069REMONT PLACU O NAWIERZCHNI BETONOWEJ NA FRONCIE AUTOCYSTERNOWYM W BAZIE PALIW NR 22 W MAŁASZEWICZACH2020-03-11
PZ/PERN/19/0145Przebudowa zbiorników nr 16 i 17 o pojemności V-1000 m3 każdy w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej2020-03-31
PZ/PERN/20/0090Remont nawierzchni torowej w Bazie Paliw nr 15 w Narewce2020-03-16
PZ/PERN/20/0053„Dezinwestycje w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach z podziałem na 3 części”2020-03-12
PZ/PERN/20/0162Remont obwałowań grup zbiornikowych nr I, II, III, IV i V w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach.2020-03-20
PZ/PERN/20/0150Modernizacja ogrodzenia nowej działki w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach2020-03-13