Postępowania zakupowe
Numer sprawyNazwa postępowaniaTermin składania ofert
PZ/PERN/20/0280Zadanie 1 : „Budowa instalacji Odzysku Par Benzyn w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach” Zadanie 2: „Budowa instalacji Odzysku Par Benzyn w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej” Zadanie 3: „Budowa instalacji Odzysku Par Benzyn w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie” Zadanie 4: „Budowa instalacji Odzysku Par Benzyn w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie” Zadanie 5: „Przebudowa istniejącej jednostki Odzysku Par Benzyn w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej” Zadanie 6: „Przebudowa istniejącej jednostki Odzysku Par Benzyn w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach”2020-09-28
PZ/PERN/20/0467Zakup i dostawa 3 szt. agregatów pompowych liniowych do zabudowy w pompowni ropy naftowej na potrzeby realizacji zadania: "Budowa pośredniej stacji pomp SC-1A pomiędzy SC-1 Góry i IKS Solino"2020-10-07
PZ/PERN/20/0479modernizacja i sprzedaż agregatów pompowych, w ramach zadania z Planu Inwestycyjnego na rok 2020: „Budowa rewersyjnego rurociągu ropy naftowej na odcinku Płock – Gdańsk” (I.17.023).2020-09-30
PZ/PERN/20/0452Remont rurociągów instalacji pneumatycznej w BP 3 w Boronowie.2020-09-30
PZ/PERN/20/0371Modernizacja armatury na instalacji oczyszczalni ścieków w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie.2020-09-30
PZ/PERN/20/0430Budowa instalacji odwodnienia obudów zbiorników podziemnych nr 1, 2, 3, 8, 14 w Bazie Paliw nr 8 w Jastrowiu.2020-10-02
PZ/PERN/20/0417Budowa pomostów obsługowych na froncie kolejowym w BP 04 w Rejowcu2020-09-30
PZ/PERN/20/0466Przebudowa pomostów technologicznych i komunikacyjnych na pompowni centralnej wraz z wykonaniem zadaszenia obiektu w BP 212020-10-09
PZ/PERN/20/0442Modernizacja zasuw ręcznych na rurociągu tłocznym przy 19 zbiornikach magazynowych wraz z montażem czujników otwarcia i zamknięcia2020-09-30
PZ/PERN/20/0398„Wykonanie instalacji zdalnego sterowania zasuwami na części A w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu”2020-10-05
PZ/PERN/20/0494Zadanie 1 - Remont rurociągów w Bazie Paliw nr 13 w Zawadówce Cz.1, Zadanie 2 - Remont rurociągów w Bazie Paliw nr 13 w Zawadówce Cz.22020-10-16
PZ/PERN/20/0489Wykonanie nasadzeń zastępczych wykonywanych przy realizacji inwestycji pn.: „Wykonanie przewiertów metodą HDD rurociągów produktów finalnych pod rzeką Wisła I-17/004. 2020-09-29
PZ/PERN/20/0498Zakup i dostawa trzech zestawów przeciwolejowych zapór elastycznych o długości 200 mb każdy2020-10-05
PZ/PERN/20/0497Modernizacja układu technologicznego pomp resztkowych centralnej pompowni paliw w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach2020-10-09
PZ/PERN/20/0510Zakup awaryjny frezów do przcinarki fein,uzupełnienie stanu w Magazynie Głównym. 2020-10-02
PZ/PERN/20/0505Zakup aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do badań w zakresie ochrony środowiska i badania jakości paliw płynnych2020-10-06