Postępowania zakupowe
Numer sprawyNazwa postępowaniaTermin składania ofert
PZ/PERN/22/1288„Wykonanie przewiertów metodą HDD na I i II nitce pod rzeką Bugo-Narew”. 2022-06-30
PZ/PERN/22/1403Leasing operacyjny z pełną obsługą serwisową 145 sztuk samochodów dla spółek z Grupy Kapitałowej PERN2022-07-06
PZ/PERN/22/1319„Wymiana przewodów sterowniczych, transmisyjnych i zasilających systemu Enraf Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach”2022-07-01
PZ/PERN/22/1400Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w laboratorium na potrzeby socjalne w BP14 w Strzemieszycach.2022-07-04
PZ/PERN/22/1430Dostosowanie Siarkopolu do przyjęcia drogą morską i rurociągiem dalekosiężnym, magazynowania i wydawania koleją oleju napędow2022-06-30
PZ/PERN/22/1405Remont rurociągu DN500 pod drogą w m. Łanięta (Góry-Kleczew) - km 51,892 - 51,9082022-07-01
PZ/PERN/22/1439Wykonanie nowej szczelnej komory dla zasuwy 96-III w Bazie Miszewko Strzałkowskie 2022-07-04
PZ/PERN/22/1437Wykonanie nowych szczelnych komór dla zasuw 75-III, 76-III i 100-III w BMS2022-07-04
PZ/PERN/22/1435Zakup i instalacja zbiornika przecieków V-20 na WOR w Bazie Adamowo2022-07-11
PZ/PERN/22/1454Montaż zasuwy klinowej DN 800 / 40 nr. techn. 627 w Bazie Adamowo2022-06-29
PZ/PERN/22/1452Modernizacja stacji Trafo 15/0,4 kV MSTW w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym2022-06-30
PZ/PERN/22/14631. Naprawa P4 lokom.T458-509 z BP13 z Zawadówki; 2. Naprawa P4 lokom. T458-510 z BP15; 3. Naprawa P5 lokom. T458-508 z BP222022-06-29
PZ/PERN/22/1455Zakup 6 elektronicznych depozytorów kluczy dla baz paliw PERN S.A2022-06-28
PZ/PERN/22/1448Umowa ramowa na przeglądy i naprawy pojazdów do 3,5t.2022-06-29
PZ/PERN/22/1396„Przystosowanie rurociągu I n. DN 600 na odcinku SZ130 Frankopol – SZ135 Mołomotki do wykonania czyszczenia oraz insp. tłok.2022-06-30
PZ/PERN/22/1467Przebudowa drogi wewnętrznej od strony zachodniej w Bazie Paliw nr 22 Małaszewicze2022-06-29
PZ/PERN/22/1459Prace remediacyjne in-situ na działce w Bazie PERN S.A. w Gdańsku2022-07-04
PZ/PERN/22/1458Zakup wraz z usługą wykonania ledonów i logotypów oraz usługa foliowania powierzchni szklanych w nowym biurze Spółki.2022-06-29
PZ/PERN/22/1474Modernizacja zbiornika retencyjno- osadowego na Oczyszczalni w Bazie Miszewko Strzałkowskie2022-07-08
PZ/PERN/22/1469Umowa ramowa na dostawę urządzeń, części, podzespołów elektronicznych, chemia elektroniczna 2022-07-04
PZ/PERN/22/1466"Dostawa, montaż/wymiana napędów i zasuw rurociągach technologicznych w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu"2022-07-18
PZ/PERN/22/1369Badanie paliwa lotniczego w ramach umowy ramowej.2022-06-28
PZ/PERN/22/1449Zakup wraz z dostawą jedenastu ekspresów do kawy do biura PERN w Warszawie2022-07-15