Postępowania zakupowe
Numer sprawyNazwa postępowaniaTermin składania ofert
PZ/PERN/19/0031Remont przejścia przez rzekę Rządzę k/Radzymina PSP: R-19/0222019-11-22
PZ/PERN/19/0028Likwidacja wypłycenia rurociągów na działkach o nr ewid. 47/7, 48/11, 48/12 w miejscowości Mirosław. PSP R-19/0982019-11-15
PZ/PERN/19/0044„Demontaż starego zbiornika przecieków II nitki i montaż nowego wraz z wymianą instalacji spustowych do zbiornika i instalacji opróżniania zbiornika w SW-2a Orzechowo” z Planu Inwestycji na rok 2019 i lata następne. PSP: M-17/008 „Demontaż starego zbiornika przecieków II nitki i montaż nowego wraz z wymianą instalacji spustowych do zbiornika i instalacji opróżniania zbiornika w SW-1 Zawady” z Planu Inwestycji na rok 2019 i lata następne. PSP: M-17/007.2019-11-15
PZ/PERN/19/0034 „Wizualizacja węzła komory czyszczaka r-gu R1 na terenie Grupy Lotos w systemie automatyki Bazy Gdańsk” – prace projektowe i roboty budowlane. ELEMENT PSP: M-19/045 2019-11-15
PZ/PERN/19/0114Zamawiający, PERN S.A. powierzy autoryzowanemu przedstawicielowi CATERPILLAR, Wykonawcy usług serwisowych, przeprowadzenie przeglądów technicznych okresowych ATM i naprawy silników C 18 Caterpillar agregatów pompowych pożarniczych Williams, S.N. WRH03404, WJH07019, WRH09870, WJH07018. Miejsce wykonania Usługi:  siedziba ZSP Zespołu-Centrum w Miszewku Strzałkowskim,  siedziba ZSP Zespołu-Wschodni w Adamowie,  siedziba ZSP Zespołu-Pomorski w Gdańsku. Nieprzekraczalny termin wykonania Usługi, do dnia 31.12.2019 r.2019-11-14
PZ/PERN/19/0078Antykorozja komory przyjęcia czyszczaka rurociągu R. PSP: R-19/0982019-11-21
PZ/PERN/19/0071Modernizacja rozładunkowego układu technologicznego pompowni kolejowej i rurociągów w BP 52019-11-15
PZ/PERN/19/0090Zadanie nr 1: "Rozbiórka budynku pompowni z rozlewnią oraz demontaż instalacji elektrycznej i rozdzielni" Zadanie nr 2: „Rozbiórka ,demontaż zbiorników podziemnych oraz budynku strażnicy w BP 1 Koluszki."2019-11-14
PZ/PERN/19/0067Modernizacja zbiornika wody oczyszczonej do celów ppoż. w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie.2019-11-21
PZ/PERN/19/0083Modernizacja łapaczki I poprzez montaż zaworów odcinających tacę pompowni I n. od sieci kanalizacji przemysłowej w SZ-3 Łupowo.2019-11-20
PZ/PERN/19/0111Dostosowanie systemów kanalizacji deszczowej, przemysłowej w Bazie Paliw nr 15 w Narewce do obecnych warunków i wymagań prawnych.2019-11-26
PZ/PERN/19/0065Wykonanie projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowo-przemysłowej w Bazie Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim. 2019-12-12
PZ/PERN/19/01081. Zadaszenie komór na stacjach zasuw SZ4W, SZ5W, SZ6W, SZ7W na TRF-1 – prace projektowe i roboty budowlane (I Część Zakupu), 2. Zadaszenie komór na stacjach zasuw SZ3K, SZ4K, SZ6K, SZ7K na TRF-2 – prace projektowe i roboty budowlane (II Część Zakupu) 2019-12-04
PZ/PERN/19/0053Wykonanie systemu nadzoru, wykrywania i lokalizacji rozszczelnień rurociągów na trzech nitkach relacji Baza Miszewko Strzałkowskie - ORLEN wraz z montażem kontenera w Trzepowie oraz rurociągów SF1 PKN ORLEN- Emilianów, SF-1 PKN ORLEN – Koluszki. I – 11/027 - Prace Projektowe2019-11-28
PZ/PERN/19/0101Wyposażenia dla Laboratorium ropy w TNG Gdańsk (5 zadań).2019-11-15
PZ/PERN/19/0063Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w pompowni SZ-2 Tarnowo Podgórne.2019-11-25
PZ/PERN/19/0068Budowa nowych odcinków dróg pożarowych w Bazie Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim - projekt.2019-12-03
PZ/PERN/19/0127Zakup wraz z dostawą oleju napędowego do celów grzewczych dla Baz PERN S.A. w latach 2019-20222019-11-15
PZ/PERN/19/0099Wdrożenie Systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP)2019-11-15
PZ/PERN/19/0030Zabezpieczenie wypłycenia rurociągu na rzece Widawka (szer. 8 m) w m. Zalesiczki (75+633) PSP: R-19/023. 2019-11-25
PZ/PERN/19/0107Modernizacja oczyszczalni przemysłowo – bytowej w SW-2 Orzechowo – roboty budowlane 2019-12-04
PZ/PERN/19/0048Wykonanie systemu zdalnego sterowania zasuwami węzła wyjściowego III nitki do PKN ORLEN na odcinku centrum”. Plan inwestycji na 2019 i lata następne, PSP: I-14/0192019-11-21