Postępowania zakupowe
Numer sprawyNazwa postępowaniaTermin składania ofert
PZ/PERN/19/0172Rozbudowa pojemności magazynowych na biokomponenty - przedmieszka2020-02-07
PZ/PERN/19/0171Rozbudowa pojemności pod estry w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach2020-02-20
PZ/PERN/19/0170Rozbudowa pojemności pod estry w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach2020-02-20
PZ/PERN/19/0173Rozbudowa pojemności pod estry w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach2020-02-07
PZ/PERN/19/0174Rozbudowa pojemności pod estry w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie2020-01-27
PZ/PERN/19/0225Zakup miernika wielogazowego VENTIS MX4 wraz z zintegrowaną pompką dla ZSP Zespołu-Pomorski w Bazie Gdańsk, 80-635 Gdańsk ul. Kępna 16. Miernik wielogazowy VENTIS MX4 do pomiaru 4 gazów jednocześnie (LEL, tlen O2, tlenek węgla CO, siarkowodór H2S) z akumulatorem, zasilaczem, gotowe do pracy. Kalibracja urządzenia w cenie według wskazań użytkownika. Okres gwarancji minimum 24 miesiące.2020-01-31
PZ/PERN/19/0224Zakup 4 sztuk opon OMNITRAC MSD II G211 M+S 315/80 R22.5 156/150 K do samochodu pożarniczego MAN z Zespołu ZSP-Pomorski w Bazie Gdańsk, 80-635 Gdańsk ul. Kępna 16. Opony z gwarancją producenta.2020-01-31
PZ/PERN/19/0156Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych PERN w 2020 r. w Bazie Gdańsk i Bazie Miszewko Strzałkowskie.2020-01-20
PZ/PERN/19/0151Montaż wyłączników ppoż. na obiektach budowlanych w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy2020-01-24
PZ/PERN/19/0098Rozbudowa bocznicy kolejowej na terenie Bazy Paliw nr 5 w Emilianowie – projekt2020-01-20
PZ/PERN/19/0023Zakup obejmuje realizację zadań: Zadanie nr 1: Czyszczenie i przegląd kanalizacji sanitarnej Bazy Gdańsk. Zadanie nr 2: Renowacja rury łączącej zbiornik ppoż. nr 2 z komorą czerpalną w Bazie Gdańsk.2020-01-28
PZ/PERN/19/0159Opuszczenie rurociągu DN500 na rzece Meszna na Odcinku Kleczew – Tarnowo2020-01-20
PZ/PERN/19/0177Remont zbiorników magazynowych podziemnych nr 12, 13, 14 w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach.2020-01-29
PZ/PERN/19/0176Zad. nr 1 - „Remont przeciwpożarowego zbiornika wodnego nr 1 oraz 2 na IV grupie zbiornikowej w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej” Zad. nr 2 - "Remont przeciwpożarowego zbiornika wodnego o poj. 100 m3 w Bazie Paliw nr 11 Zamek Bierzgłowski” Zad nr. 3 - "Remont trzech przeciwpożarowych zbiorników wodnych o pojemności 300 m3 każdy o pojemności 300 m3 każdy oraz wymiana dwóch hydrantów w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie”, 2020-01-27
PZ/PERN/19/0232R-20/059 Remont komór I i II nitki Stacji Zasuw SZ 150 Węgrów2020-01-24
PZ/PERN/19/02511. Remont tac technologicznych rozdzielni technologicznej wejściowej i wyjściowej II nitki na terenie Stacji SC -1 Góry – roboty budowlane w ramach zadania: Remont tac technologicznych rozdzielni technologicznej wejściowej i wyjściowej II nitki. Plan Remontów 2020. Priorytet 3. R-20/058 (I Część Zakupu), 2. Remont tac technologicznych - węzeł komory czyszczaka I nitki na terenie Stacji SC -1 Góry – roboty budowlane w ramach zadania: Remont tac technologicznych - węzeł komory czyszczaka I nitki. Plan Remontów 2020. Priorytet 3. R-20/057 (II Część Zakupu) 2020-01-27
PZ/PERN/19/0197Zadanie nr 1: „Budowa stanowiska czyszczenia tłoków (czyszczaków) na terenie stacji SW-2 Orzechowo”. Odcinek Wschodni (El. PSP. I-19/001). Zadanie nr 2: „Wykonanie stanowiska przeznaczonego do mycia czyszczaków na terenie Stacji SW-1 Zawady”. Odcinek Wschodni (El. PSP. I-20/002). 2020-02-03
PZ/PERN/19/0266Zabezpieczenie wypłycenia rurociągu przesyłowego ropy R1 DN1200 w Gdańsku - prace projektowe i roboty budowlane. Element PSP : R-20/024.2020-01-28
PZ/PERN/19/0117”Remont instalacji oświetlenia frontu kolejowego w Bazie Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim”2020-01-27
PZ/PERN/19/0244Przebudowa układu hydraulicznego pompowni ropy I Nitki połączonej z modernizacją układu ssawnego w Bazie Miszewko Strzałkowskie - Roboty budowlane. (Plan Inwestycyji na 2020 rok, PSP: I-16/036)2020-02-07
PZ/PERN/19/0162„Przebudowa istniejącego zjazdu do stacji zasuw SB-9 oraz wykonanie placu manewrowego w Broniewie” – prace projektowe i roboty budowlane.2020-01-29
PZ/PERN/19/0216Modernizacja baterii akumulatorów w budynku operatorni II nitki rozdzielni ST3 w Bazie Miszewko Strzałkowskie. PSP: M-20/0132020-01-29
PZ/PERN/19/0121WYPOSAŻENIE HYDROFORNI BAZY PALIW NR 4 W REJOWCU W CHLORATOR2020-01-24
PZ/PERN/19/0079Remont izolacji dachu, antykorozja kominków wentylacyjnych oraz remont włazów technicznych zbiorników magazynowych nr 4, 10 i 17 w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy2020-01-27
PZ/PERN/19/0198Wykonywanie prac rekultywacyjnych - interwencyjna wymiana gruntu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi (metoda ex-situ) - umowa ramowa2020-01-20
PZ/PERN/19/0272Wymiana urządzeń sieciowych firewall w segmencie paliw.2020-01-23
PZ/PERN/19/0220ADAPTACJA BUDYNKU NA CENTRALNĄ DYSPOZYTORNIĘ BP 1 W KOLUSZKACH2020-01-30
PZ/PERN/19/02581. Remont budynku wiaty murowanej – sprzętowej w Bazie Miszewko Strzałkowskie – roboty budowlane w ramach zadania: Remont budynku wiaty murowanej - sprzętowej BMS. Plan Remontów 2020. Priorytet 2. R-20/068 (I Część Zakupu) 2. Remont budynku Pompowni I nitki w Bazie Miszewko Strzałkowskie – roboty budowlane w ramach zadania: Remont budynku Pompowni I nitki. Plan Remontów 2020. Priorytet 2. R-20/066 (II Część Zakupu) 2020-02-03
PZ/PERN/19/0179Remont budynku remizy ZGR i warsztatu mechanicznego z wiatą w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach2020-01-31
PZ/PERN/19/0185Budowa nowego przejścia dla pracowników obok budynku administracyjnego w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie2020-01-29
PZ/PERN/19/0229Automatyzacja procesu odwadniania dachów pływających zbiorników magazynowych w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach.2020-02-05
PZ/PERN/19/0201Remont konstrukcji słupów wsporczych oraz powłok antykorozyjnych konstrukcji frontu autocysternowego Bazy Paliw nr 5 w Emilianowie.2020-02-03
PZ/PERN/19/0218Reorganizacja ruchu autocystern w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach2020-02-03
PZ/PERN/19/0238”Modernizacja oświetlenia w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej”2020-02-04
PZ/PERN/19/0215System ochrony Active Directory2020-01-27
PZ/PERN/19/0096"Budowa parkingu dla autocystern w BP3" - Projekt2020-01-31
PZ/PERN/20/0014Rozbudowa routera brzegowego Juniper MX-1042020-01-29
PZ/PERN/19/0250System wymiany plików2020-01-30
PZ/PERN/19/0194Remont instalacji centralnego smarowania: 1) Remont instalacji centralnego smarowania II pompowni w SZ-2 Tarnowo Podgórne; 2) Remont instalacji centralnego smarowania I pompowni w SZ-2 Tarnowo Podgórne2020-02-06
PZ/PERN/20/0012Wymiana bibliotek dyskowych DataDomain 2500 na nowszy model2020-01-31
PZ/PERN/20/0022Zakup glebogryzarki oraz brony talerzowej2020-01-28
PZ/PERN/19/0190Remont Budynku Strażnicy ZSP2020-02-06