Postępowanie zakupowe: Wymiana rurociągu DN400 pod drogą nr 577 w m. Czyżew na Odcinku Płock – Koluszki. Element PSP: R.002.20.78.24