Postępowanie zakupowe: „Remont budynku bramowej nalewni kolejowej w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach”