Postępowanie zakupowe: Remont rurociągów technologicznych naziemnych międzyobiektowych DN 200 w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym