Postępowanie zakupowe: Remont instalacji technologicznej studni rozdzielczej w polu zbiornikowym w Bazie Paliw nr 15 w Narewce.
Historia zmiany ogłoszenia