Postępowanie zakupowe: Wymiana rurociągu paliwowego DN400 pod drogą nr 575 na Odcinku Płock – Koluszki. Element PSP : R-20/051.