Postępowanie zakupowe: Dostarczenie usługi operatorskiej IP Transit 400Mb/s w Emilianowie z usługą ochrony przed atakami DDoS oraz opracowanie i wdrożenie koncepcji redundancji łączy internetowych zapewniającej nieprzerwany dostęp do Internetu w lokalizacjach Płock i Emilianów.
Historia zmiany ogłoszenia