Postępowanie zakupowe: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przewiertu HDD rurociągu paliw DN 250 wraz z likwidacją nitki rezerwowej oraz części nitki głównej DN 250 na odcinku Nowa Wieś Wielka – Rejowiec pod rzeką Noteć pomiędzy SZK-2 Pturek i SZK-3 Młodocin. Element PSP: M-20/024
Historia zmiany ogłoszenia