Postępowanie zakupowe: Montaż kabla zasilającego Stację Zasuw SZ12 Ciepłe ; PSP : M-20/028