Postępowanie zakupowe: Modernizacja oczyszczalni przemysłowo – bytowej w SW-2 Orzechowo – roboty budowlane. Plan Inwestycji 2020. M-18/031
Historia zmiany ogłoszenia