Postępowanie zakupowe: Przebudowa układów pomiarowych energii elektrycznej z przystosowaniem do wymogów TPA w bazach paliw oraz rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu zdalnej transmisji ENERGIA®4.