Postępowanie zakupowe: Wymiana agregatów pompowych wody, wodnego roztworu środka pianotwórczego i środka pianotwórczego w pompowni przeciwpożarowej w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej
Historia zmiany ogłoszenia