Postępowanie zakupowe: Weryfikacja dokumentacji projektowej (zakup podstawowy) oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego (prawo opcji) zb. 3x50 m3 BP21
Historia zmiany ogłoszenia