Postępowanie zakupowe: 1. Remont dachu budynku rozdzielni elektrycznej 6kV i dachu budynku agregatu prądotwórczego na terenie Bazy Adamowo – roboty budowlane w ramach zadania: Remont dachu budynku rozdzielni elektrycznej 6kV i budynku agregatu prądotwórczego. Plan Remontów 2020. Priorytet 2. R-20/073 (I Część Zakupu), 2. Remont dachów budynków rozdzielni elektrycznych na terenie Bazy Adamowo – roboty budowlane w ramach zadania: Remont dachów budynków rozdzielni elektrycznych. Plan Remontów 2020. Priorytet 2. R-20/072 (II Część Zakupu)