Postępowanie zakupowe: Remont oczyszczalni biologicznej i poletek osadowych.