Postępowanie zakupowe: Wymiana rurociągów technologicznych na odcinku od pompowni centralnej do II grupy zbiornikowej w Bazie Paliw nr 1 Koluszkach.
Historia zmiany ogłoszenia