Postępowanie zakupowe: Automatyzacja procesu załadunku cystern drogowych poprzez zmianę sposobu nalewu z odgórnego na oddolny stanowiska załadunkowego nr 32 w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.
Historia zmiany ogłoszenia